Hydration Serum

Ingredients: Aloe Vera Juice, kosher vegetable glycerin, avocado oil, hyaluronic acid, ceramide iii, msm methylsufonyl methane, xanthan gum, vitaminb5, ascorbyl palmitate vitamin c ester, jojoba oil, evening primrose, vitamin e, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol.